استخدام کارشناسان

خدمات لوله بازکنی و چاه بازکنی

service-1

عقد با ارگان ها و سازمان ها

service-2

بررسی ماهیانه موتورخانه ها و فاضلاب

service-3

چاه بازکنی و رفع بوی بد فاضلاب

آیا شما به دنبال کار سفارشی هستید؟

دستیار تجربه ما همیشه تعمیرات شکسته و یا نشتی را برای جلوگیری از جایگزینی های پر هزینه تعمیر می کند.

سرویس های ماهیانه

دستیاران و هکاران با تجربه ما همیشه تعمیرات شکستگی یا نشتی را در لوله کشی
تعمیر می کند تا از جایگزینی پرهزینه جلوگیری کند.

۱

تماس با شرکت

۲

بررسی مشکل

۳

شروع رفع مشکل

۴

تکمیل پروژه